Επικοινωνιακή Στρατηγική

Η MARC συνεργάζεται με επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της επικοινωνιακής τους στρατηγικής.

Η φιλοσοφία της συνοψίζεται στο ότι τα προγράμματα επικοινωνίας απαιτούν συντονισμένες ενέργειες και στρατηγικές, σαφή καθορισμό του κοινού-στόχου που απευθύνονται και σωστή επιλογή των κατάλληλων μηνυμάτων. Μετά απόενδελεχή έρευνα και σχεδιασμό, η εταιρία παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις επικοινωνίας, που βοηθούν στη δημιουργία και τον έλεγχο του επιχειρηματικού ή πολιτικού περιβάλλοντος, το οποίο θεωρούν ως θεμελιώδους σημασίας για την ανάπτυξή τους.

Η MARC δίνει λύσεις, αφού πρώτα κατανοήσει την αποστολή και τους στόχους των πελατών της και διαμορφώσει τα κατάλληλα μηνύματα, τα οποία μπορούν και διαπερνούν τον «θόρυβο» και το «βομβαρδισμό» ενός πλήθους αδιάφορων άλλων μηνυμάτων, ενεργοποιώντας το επιθυμητό κοινό-στόχο.

Μέσω της συνεχούς αξιολόγησης και προσαρμογής της στρατηγικής και των δραστηριοτήτων της στις διεθνείς και ελληνικές εξελίξεις, η MARC αξιοποιεί τους κατάλληλους για τον πελάτη συνεργάτες της και συγκροτεί αποτελεσματικές ομάδες, ώστε να του παρέχει το απαιτούμενο εύρος και βάθος γνώσεων-εμπειριών, με σκοπό όχι μόνο να ανταποκρίνεται, αλλά και να ξεπερνά κάθε προσδοκία του.
 


Ολοκληρωμένα προγράμματα επικοινωνίας

Χάραξη και παρακολούθηση επικοινωνιακής πολιτικής σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς που έχουν ανάγκη από αξιοποίηση και συντονισμό πολλών διαφορετικών επικοινωνιακών δραστηριοτήτων, όπως διαφημιστική αμφίδρομη δικτυακή ή τηλεφωνική επικοινωνία, επικοινωνία με stakeholders, media relations κ.α.

Υποστήριξη επιχειρηματικής στρατηγικής

Υποστήριξη χάραξης και επικαιροποίησης της επιχειρηματικής στρατηγικής, σε σχέση με το ευρύτερο οικονομικό, πολιτικό, επιχειρηματικό και επικοινωνιακό περιβάλλον.

Συμβουλευτική υποστήριξη μέσων ενημέρωσης

Ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης σε θέματα στρατηγικής, marketing και επανασχεδιασμού.

Στρατηγικός σχεδιασμός ιστοσελίδων

Media Relations

Public Affairs

Προωθητικές ενέργειες

Λανσάρισμα προϊόντων

Image Making (Media Τraining, Public Speaking)

Ανάλυση λόγου και επιχειρημάτων

Ολοκληρωμένα προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων

Διοργάνωση εκδηλώσεων (συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων)