Έρευνες

 • Έρευνες καταναλωτικής συμπεριφοράς
 • Έρευνες ικανοποίησης πελατών (Customer Satisfaction Research)
 • Έρευνες διαφήμισης (Advertising Research, Ad Recall, pre-test, post αξιολόγηση καμπάνιας)
 • Έρευνα προϊόντων (Product/Concept Test)
 • Έρευνες εικόνας εμπορικών σημάτων (Brand Image Research)
 • Έρευνες ανάλυσης αγοράς (Market Segmentation)
 • Έρευνες ελέγχου δικτύων διανομής
 • Έρευνες Επιχειρηματικής εικόνας
 • Έρευνες ικανοποίησης προσωπικού
 • Έρευνες Πρόθεσης Ψήφου
 • Έρευνες αποτύπωσης πολιτικού κλίματος
 • Έρευνες εικόνας δημοτικότητας και αξιολόγησης πολιτικών
 • Έρευνες αξιολόγησης σχεδίων και μέτρων πολιτικής.
 • Έρευνες στρατηγικής υποψηφίων, συνδυασμών και κομμάτων
 • Έρευνες Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Έρευνες Επικαιρότητας
 • Εxit Polls
 • Κοινωνικές έρευνες (οικονομία, νέοι, εγκληματικότητα, τουρισμός, σχέσεις, περιβάλλον, ενέργεια κλπ).
 • Ποιοτικές και ποσοτικές έρευνες media
 • Έρευνες αξιολόγησης τηλεοπτικών σταθμών και προγραμμάτων
 • Έρευνες αξιολόγησης ραδιοφωνικών σταθμών και προγραμμάτων
 • Έρευνες αξιολόγησης εντύπων
 • Έρευνες αξιολόγησης περιεχομένου ιστοσελίδων
 • Έρευνες αναγνωσιμότητας, ακροαματικότητας, επισκεψιμότητας Internet
 • Έρευνες επανασχεδιασμού προγραμμάτων, εντύπων
   

Η MARC χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής και τις πιο σύγχρονες μεθόδους στο χώρο των ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων. Διαθέτει υπερσύγχρονο call center 30 θέσεων και ειδικά εξοπλισμένη αίθουσα για ποιοτικές έρευνες. Οι στατιστικές αναλύσεις γίνονται με το πρόγραμμα SPSS v.22

Οι ερευνητές της MARC έχουν εκπαιδευθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ESOMAR και διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία για την διεξαγωγή ερευνών ιδιαίτερων απαιτήσεων.

Έρευνες door-to-door

Προσωπικές συνεντεύξεις σε αντιπροσωπευτικά επιλεγμένα νοικοκυριά

Έρευνες σημείων

Προσωπικές συνεντεύξεις σε επιλεγμένα σημεία, καταστήματα, εμπορικά κέντρα, υπηρεσίες, σημεία εκδηλώσεων, εκθέσεις, συνέδρια, on street, με εφραμογή ειδικών δειγματοληπτικών σχεδιασμών

Τηλεφωνικές έρευνες με χρήση CATI

Τηλεφωνικές συνεντεύξεις βάσει ηλεκρονικών ερωτηματολογίων (Computer Assisted Telephone Interview)

Ημιποιοτικές έρευνες

Συνδυασμός ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων για την διερεύνηση ειδικών κοινών και περιπτώσεων

Ομαδικές συζητήσεις

Ποιοτική μέθοδος διερεύνησης αιτιών, απόψεων, σκέψεων, στάσεων, κινήτρων και συμπεριφοράς του κοινού.

Ατομικές συνεντεύξεις εις βάθος

Διερεύνηση σε βάθος των απόψεων με προσωπικές συνεντεύξεις ελεύθερης δόμησης.

Έρευνες mystery shopping

Έρευνες μυστικών επισκέψεων σε καταστήματα για αξιολόγηση της αγοραστικής διαδικασίας, σε βασικά χαρακτηριστικά.

Έρευνες διαδικτύου

Σχεδιασμός ειδικών ερευνητικών εφαρμογών μέσω web.

Desk Research

Συλλογή και ανάλυση δευτερογενών στοιχείων.

Statistical Sample Modeling S/W

Τεχνικές επιλογής στατιστικού δείγματος

Eιδική μεθοδολογία διεξαγωγής exit poll για την πρόβλεψη εκλογικών αποτελεσμάτων σε εθνικές και δημοτικές εκλογές
Eιδική μεθοδολογία μέτρησης outdoor και μετακινήσεων
Eιδική μεθοδολογία ελέγχου δικτύων διανομή