Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η MARC παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που βοηθούν στη δημιουργία και τον απόλυτο έλεγχο ενός κατάλληλου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο οι πελάτες μπορούν να αναπτύξουν αποτελεσματικά τις δραστηριότητές τους.

Επιχειρηματικός Προγραμματισμός

Υποστήριξη της διοίκησης μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού στο σχεδιασμό και αξιολόγηση εναλλακτικών στρατηγικών επιλογών και στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου, την παρακολούθηση και τη διαδικασία υλοποίησής του.
Ανάλυση της αγοράς και του ανταγωνισμού με στόχο την ανάπτυξη της ενδεδειγμένης στρατηγικής marketing για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των πελατών.
Ανασχεδιασμός της γκάμας των προϊόντων και σχεδιασμός marketing plan με στόχο την αύξηση του μεριδίου αγοράς των πελατών.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR)

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Corporate Social Responsibility), ως ένα σύνολο αρχών, προγραμμάτων και πρακτικών, δίνει θετικό πρόσημο στον αντίκτυπο μιας επιχείρησης στην κοινωνία και χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης με τα κοινά που την ενδιαφέρουν. Οι δράσεις που χαρακτηρίζουν μια επιχείρηση ως κοινωνικά υπεύθυνη, επιδρούν θετικά στην οικονομική της απόδοση αλλά και προσθέτουν αξία στο brand name και στους μετόχους της.

Η MARC προτείνει, επιμελείται και αξιολογεί την επιτυχία ενός προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, που μπορεί να θωρακίσει μια επιχείρηση στη διάρκεια του χρόνου.