ΘΩΜΑΣ ΓΕΡΑΚΗΣ

MSc Κοινωνιολογίας - Μέθοδοι και Τεχνικές Μετρήσεων Κοινής Γνώμης


Ο Θωμάς Γεράκης, κορυφαίο στέλεχος εταιριών έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων από την δεκαετία του ‘80, αρχικά ως διευθυντής ερευνών της ΔΗΜΕΛ (1987-1990) και αργότερα από την θέση του αντιπροέδρου και γενικού διευθυντή της ΚΑΠΑ RESEARCH (1991-2005) είχε την ευθύνη του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της επιστημονικής επιμέλειας του συνόλου των ερευνητικών προγραμμάτων.

Οι κύριοι τομείς δραστηριοτήτων του είναι οι έρευνες (εμπορικές, πολιτικές και έρευνες media), ο σχεδιασμός και η υλοποίηση στρατηγικών επικοινωνίας (επιχειρηματικής και πολιτικής), η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και το Crisis Management.

Έχει διεξάγει πολυάριθμες σημαντικές πολιτικές και εμπορικές έρευνες, focus groups και exit polls, τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για το δημόσιο τομέα.