Έλεγχοι ποιότητας & αξιοπιστίας έρευνας – πιστοποιήσεις MARC A.E.

Έλεγχοι ποιότητας κατά την προετοιμασία & τη διεξαγωγή της έρευνας

 • Πιλοτική εφαρμογή της έρευνας ώστε να ελεγχθεί πλήρως η ηλεκτρονική εφαρμογή (ACCESS) του ερωτηματολογίου
 • Έλεγχος από επιθεωρητή στο 30% των ερωτηματολογίων με συνακρόαση των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και ταυτόχρονη παρακολούθηση της οθόνης του κάθε ερευνητή ώστε να επιβεβαιωθεί η σωστή πληκτρολόγηση των απαντήσεων.
 • Ηλεκτρονικός έλεγχος στο 100% των εισαγόμενων απαντήσεων όσον αφορά την εσωτερική συνέπεια με την ροή και την δομή του ερωτηματολογίου


Έλεγχοι μετά την συλλογή των στοιχείων για την διασφάλιση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας

 • Έλεγχος από αναλυτή στο 100% των εισαγόμενων απαντήσεων σχετικά με τη λογική συνέπεια κάθε ερωτηματολογίου
 • Έλεγχος αποκλίσεων ανά ερευνητή στις βασικές παραμέτρους της έρευνας (στο 100% των ερευνητών).
 • Ετήσιος Τακτικός ΠΕΣΣ (Ποιοτικός Έλεγχος Συλλογής Στοιχείων) κατά τον οποίο ελέγχονται από το όργανο ΠΕΣΣ όλες οι έρευνες της εταιρείας μας (ποσοτικές-ποιοτικές κλπ), το περιεχόμενό τους, η ταυτότητά τους, οι ερευνητές (ως προς την εκπαίδευσή τους και την απόδοσή τους), οι επιθεωρητές  και οι στρατολόγοι (ως προς την εκπαίδευσή τους και την απόδοσή τους)
 • Ετήσιος Έκτακτος ΠΕΣΣ (Ποιοτικός Έλεγχος Συλλογής Στοιχείων) όπου ελέγχονται από το όργανο ΠΕΣΣ οι έρευνες της εταιρείας μας (ποσοτικές-ποιοτικές κλπ), σε μεγάλη λεπτομέρεια ως προς τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια: καλούνται τα τηλέφωνα των ατόμων που απάντησαν στις έρευνές μας για να επιβεβαιώσουν οι ίδιοι ότι πράγματι έλαβαν μέρος στην έρευνα κλπ. 

 

Πιστοποιήσεις

 • Διαθέτει βεβαίωση εκπαίδευσης των αναλυτών της από την ΙΒΜ statistics με αποκλειστικό για την MARC σεμινάριο πάνω στο πλέον εξελιγμένο στατιστικό πρόγραμμα SPSSv.22 ( Μάρτιος 2015)
 • Είναι η πρώτη εταιρεία που κατεγράφη στο ΕΣΡ - Μητρώο Εταιρειών Δημοσκοπήσεων του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου με αύξοντα αριθμό ένα (1)
 • Είναι πιστοποιημένο μέλος ΠΕΣΣ (Ποιοτικός Έλεγχος Συλλογής Στοιχείων) και ελέγχεται 2 φορές ετησίως για την επιβεβαίωση της ποιότητας των ερευνών της και την τήρηση των διεθνών κανόνων μεθοδολογίας και δεοντολογίας. 
 •  Όλοι οι ερευνητές της MARC έχουν λάβει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Π.Ε.Σ.Σ. 
 • Είναι μέλος της ESOMAR
 • Είναι μέλος του ΣΕΔΕΑ (Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκοπήσεων & Έρευνας Αγοράς)
 • Βραβεύθηκε ως μια από τις κορυφαίες εταιρείες ερευνών κοινής γνώμης με το βραβείο SUPERBRANDS 2016.

marc.gr - SuperBrands 2016